سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خدایا

خدایا

 

تمام داده هایت و نداده هایت و گرفتاری هایت را شکر می گویم، که داده هایت نعمت است و نداده هایت حکمت و گرفتاری هایت امتحان